Bewustwording rond melanoom

Het verlagen van risico op huidkanker en melanoom begint met bewustwording: de oproep om je huid te beschermen en te controleren.

In afgelopen jaren zijn er diverse bewustwordingscampagnes gelanceerd voor algemeen publiek. Zowel in kranten als op social media is opgeroepen je huid te beschermen en te controleren. Dat gebeurt samen met artsen en (patiënten)verenigingen.

Meer informatie over de euromelanoom-campagne.

Ook hier geldt: we’re in this together.

In deze maand wordt weer de nadruk gelegd op preventie en het controleren van je huid. Met de oproep en slogan: “We have your back” willen we dit jaar de bewustwording rond melanoom willen vergroten.

Kijk ook eens op de volgende websites:

Melanoompunt.be
Euromelanoma

Publicatiecode: 20220300