Vergroten van kennis is belangrijk!

Elk jaar staat mei in het teken van melanoom awareness. Bewustwording, preventie en tijdige opsporing staan hierbij centraal. Pierre Fabre helpt mee door met o.a.
publiciteitscampagnes het brede publiek te informeren over de preventie van huidkanker. 

Door de combinatie van dermatologie en oncologie heeft Pierre Fabre de unieke expertise om huidkanker te voorkomen en te behandelen. Deze expertise wordt gecombineerd in het United Against Skin Cancers programma dat bestaat uit drie pijlers: voorkomen, behandelen en ondersteunen.

triangle-pfo

Bewustwording van je huid is belangrijk.

Het verlagen van risico op huidkanker en melanoom begint met bewustwording: de oproep om je huid te beschermen en te controleren en tevens concrete preventie tips.

In afgelopen jaren zijn er diverse bewustwordingscampagnes gelanceerd voor algemeen publiek. Zowel in kranten als op social media is opgeroepen je huid te beschermen en te controleren. Dat gebeurt samen met artsen en (patiënten)verenigingen.

Ook hier geldt: we’re in this together.

Ook in deze maand wordt de nadruk gelegd op preventie en het controleren van je huid. Met de oproep en slogan: Check your mark zetten we verschillende campagnes op waarbij we bewustwording rond melanoom willen vergroten.

Publicatiecode: 20220300