De helft van de wereldbevolking heeft geen toegang tot essentiële medicijnen, zelfs wanneer nieuwe pandemieën ontstaan of oude weer opduiken. In de armste landen zijn medicijnen vaak niet aanwezig of van twijfelachtige kwaliteit vanwege onvoldoende controles. Ook komen namaakgeneesmiddelen voor die fataal kunnen zijn voor de gebruiker. We kunnen deze situatie niet langer tolereren. De Pierre Fabre Foundation is opgericht om deze verschillen actief te helpen oplossen door de toegang tot hoogwaardige geneesmiddelen en gezondheidszorg te verbeteren.

Al in 1951 was Pierre Fabre – apotheker en botanist – een visionair, die oog had voor de volledige mens en zijn omgeving. In 1999 richtte hij de Pierre Fabre Foundation op.

De Pierre Fabre Foundation zet zich sinds die tijd in voor toegang tot kwalitatief goede zorg, educatie, preventie en vroege behandeling van huidkanker voor mensen met albinisme en de bestrijding van sikkelcelanemie in meer dan 15 ontwikkelingslanden.

Stichting In Cijfers

Pierre Fabre Group: betrokkenheid en sociale verantwoordelijkheid.

Onze groep heeft een uitzonderlijk organisatiemodel: de meerderheid (86%) van de aandelen van onze groep is in handen de Pierre Fabre Foundation. Deze unieke aandeelhoudersstructuur garandeert de onafhankelijkheid van het bedrijf en stelt ons in staat om een groot deel van de winst te besteden aan ontwikkelingsprojecten. Dit in lijn met de principes van oprichter Pierre Fabre.

Pierre Fabre Group

Pierre Fabre Foundation zet zich in op 5 gebieden: opleiding van gezondheidswerkers, toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg, bestrijding van sikkelcelziekte, dermatologie en e-health.

foundation-acties

United Against Cancer

Door de combinatie van dermatologie en oncologie heeft Pierre Fabre de unieke expertise om huidkanker te kunnen voorkomen en behandelen vanuit meerdere perspectieven. Deze expertise wordt gecombineerd in het programma United Against Skin Cancers dat rust op drie pijlers:

  • Voorkomen
  • Behandelen
  • Ondersteunen

Het voorkomen van huidkanker

De eerste pijler helpt mensen bij het nemen van voorzorgsmaatregelen tegen huidkanker. We bieden een groot assortiment producten om een gezonde huid te beschermen en onderhouden. We zetten ons in voor zonbescherming voor alle huidtypen, inclusief overgevoelige huid en huidtypen met een verhoogd risico op actinische keratose en huidkanker.

De behandeling van huidkanker en tumoren

Onze tweede pijler richt zich naast de behandeling van huidkanker, ook op het behandelen van tumoren, maar ook op producten die helpen de levenskwaliteit te verbeteren; bijvoorbeeld door het verhelpen van huidtoxiciteit die door verschillende kankerbehandelingen worden veroorzaakt. We hebben ruim 30 jaar ervaring in het ontdekken en ontwikkelen van kankerbehandelingen. Onze meest recente focus ligt op het behandelen van melanoom.

Ondersteunen van zorgprofessionals en mensen met huidkanker

Onze derde pijler biedt een groot aantal materialen gericht op het voorlichten, informeren en ondersteunen van zorgprofessionals en mensen met huidkanker gedurende het volledige verloop van de ziekte, van diagnose tot behandeling en verder.

Pierre Fabre Oncology - United against Skin Cancer

Publicatiecode: 20200640, 20200632, 20200641